Лични данни

Лични данни
Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от Агенцията за устойчиво енергийно развитие единствено за целите на обученията, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. За повече информация – имейл: office@vumk.eu