Програма

Ден първи Ден втори
09:00 – 09:30                Регистрация и откриване на обучението

09:30 – 10:15                Обучение

10:30 – 11:15                Обучение

11:15 – 11:30                Кафе-пауза

11:30 – 12:15                Обучение

12:15 – 13:30                Обяд

13:30 – 14:15                Обучение

14:30 – 15:15                Обучение

15:15 – 15:30                Кафе-пауза

15:30 – 16:15                Обучение

09:00 – 09:30                Регистрация

09:30 – 10:15                Обучение

10:30 – 11:15                Обучение

11:15 – 11:30                Кафе-пауза

11:30 – 12:15                Обучение

12:15 – 13:30                Обяд

13:30 – 14:15                Обучение

14:30 – 15:15                Обучение

15:15 – 15:30                Кафе-пауза

15:30 – 16:15                Обучение

Връчване на сертификати и закриване на обучението